Telefon:

(+45) 3312 3880

E-mail:

Sendes via advokat-
​sekretær enten sv@vandborg.com

MORTEN W. VANDBORG

Advokat (H)

Uddannelse:

1970 Student fra Gentofte Statsskole.

1975 Cand.jur. Københavns Universitet med speciale i konkurrence- & immaterialret

Bestalling og møderet:

1979 Advokatbestalling

1981 Møderet for Landsret

1986 Møderet for Højesteret

Erhvervserfaring:

1979 -

1976/78

1975/76

1971/75

Selvstændig advokat i kompagniskab med Irs. S. Kahlke (eneejer 1986).

Autoriseret advokatfuldmægtig hos Irs. S. Kahlke.

Aftjent værnepligt, bl.a. ved Marineauditøren som værnepligtig jurist.

Ansat som jurastuderende hos Irs. S. Kahlke.​

​Undervisning:

1979-84 Manuduktør ved jurastudiet på Københavns Universitet.

Medlem af:

 • Advokatsamfundet
 • Danske Advokater
 • Danske Boligadvokater
 • Danske Arveretsadvokater
 • Københavnske Advokaters Retshjælp (Kringlegangen)
 • Københavns Advokatforening

Hovedarbejdsområder:

 • Ansættelsesret
 • Arveret og testamenter
 • Bestyrelsesarbejde
 • Dødsbobehandling
 • Entreprise- & byggeret
 • Fast ejendom
 • Immaterialret
 • Entertainment-ret
 • Kontrakt- & aftaleret
 • Lejeret
 • Markedsføringsret
 • Retssagsbehandling, voldgiftssager og voldgiftsdommer
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret, herunder forskellige virksomhedsformer
 • Skatteret
 • Virksomhedsetablering
 • Virksomhedsoverdragelse, herunder omstrukturering, fusion og spaltning
 • Ægtepagter

Advokatfirma Morten W. Vandborg  |  Resedavej 9  |  2820 Gentofte