​Arbejdsområder for Advokatfirma Morten W. Vandborg

Advokatfirma Morten W. Vandborg beskæftiger sig med en bred vifte af forretningsområder.

Vi rådgiver såvel erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder som private.

Vores hovedarbejdsområder er følgende:

 • ​​Ansættelsesret
 • Arveret og testamenter
 • Bestyrelsesarbejde​​
 • Dødsbobehandling
 • Entreprise- og byggeret
 • Fast ejendom
 • Finansieringsret
 • Immaterialret
 • Entertainment-ret
 • Kontrakt- & aftaleret
 • Lejeret
 • Markedsføringsret
 • Retssagsbehandling, voldgiftssager og voldgiftsdommer​
 • Rådgiveransvar​
 • Selskabsret, herunder forskellige virksomhedsformer
 • Skatteret
 • Virksomhedsetablering
 • Virksomhedsoverdragelser, herunder omstrukturering, fusion og spaltning
 • Ægtefællebodeling
 • Ægtepagter

Advokatfirma Morten W. Vandborg  |  Resedavej 9  |  2820 Gentofte